TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG RUNG CHUÔNG VÀNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

Tên file: hinh-anh-hd-20.11.rar
Tải về

– Thông qua các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống Tôn sư – trọng đạo của dân tộc ta.

– Tạo sân chơi lành mạnh, phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của học sinh trong nhà trường để phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới cách học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

* Hoạt động được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 11năm 2020 dành cho học sinh lớp 4/1, 5/1.