NỘI DUNG CAM KẾT ATGT 2018 – 2019

Tên file: Cam-ket-ATGT-2018-2019.doc
Tải về

P_20181112_072148

LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TNGT 2018

TM. BAN BATGT TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

LƯƠNG VĂN ÚT

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HÒA BÌNH A

 

TM. BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

LIÊN ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

HUỲNH LÊ HOA DIỄM HỒNG