HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, từ đó đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với Ban giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Vào ngày 07 tháng 10 năm 2020 Trường Tiểu học Hòa Bình A diễn ra Hội nghị Cán bộ Công chức viên chức năm học 2020-2021. Toàn thể người lao động của nhà trường đã tham gia hội nghị trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; báo cáo thực hiện qui chế dân chủ; Nội quy cơ quan; Quy chế chi tiêu năm 2021 và chỉ tiêu trong năm học 2020-2021.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Hòa Bình A bước vào năm học mới với khí thế và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.